Haapsalu MEK OÜ on ehitus- ja remonditöid ning kinnisvara alaseid teenuseid osutav ettevõte, kes osutab teenuseid Haapsalust Tallinnani ehk Läänemaal ja Harjumaal.