Teenuse käigus tutvume ühistu põhikirjaga, kodukorraga, juhatuse ja korteriomanike otsustega ja protokollidega, lepingute ja kokkulepetega, majanduskavaga, raamatupidamisega, hooldustegevusega jne. 


Revideerimise tulemusena koostatame akti, kus anname oma arvamuse majandusaasta aruande ja ühistu tegevuse osas (s.t kas otsused on võetud vastu ja koostatud ning administreeritud korrektselt, kuidas on sõlmitud kokkulepped ning kuidas on otsused täidetud).